+31 88 115 2000 info@demcon-bunova.nl

DEMCON bunova heeft een breed kennis en ervaring gebied, met experts die elk gespecialiseerd zijn in een specifieke discipline. Vooral daar waar vakgebieden elkaar kruizen, en kennis van meerdere gebieden nodig is, heeft bunova een meerwaarde.

Flow

Stromingen van gassen en vloeistoffen, of mengsels van gassen, vloeistoffen en zelfs vaste deeltjes zijn vaak een uitdagend en belangrijk onderdeel van het ontwerp proces. Of het nu gaat van de omstroming van een gebouw of onderdeel zoals een vleugel of turbineblad, de doorstroming van ruimten of machine onderdelen, het ontwerp van een efficiënte koeling, of de stroming binnen een pomp of compressor, DEMCON Bunova heeft de kennis en ervaring om mee te simuleren, mee te denken, en te adviseren in het ontwerp proces. Voorbeelden van stroming gerelateerde problemen zijn:

 • Aerodynamica & hydrodynamica
 • HVAC (Verwarming, ventilatie en airconditioning)
 • Multi fase stroming
 • Roterende stromingsmachines
 • ATEX
 • Koelsystemen
 • Stromingen geïnduceerde trillingen
 • Interactie tussen stroming en structuren

Thermal

De warmte huishouding binnen een apparaat, onderdeel, proces of juist op grote schaal in een gebouw of voertuig, kan het verschil maken tussen succesvolle implementatie, of dure ontwerpaanpassingen. Het vroegtijdig (virtueel) in kaart brengen van warmtestromingen, temperatuur verdelingen en de invloed van temperatuur verschillen of veranderingen op onderdelen kan veel latere problemen voorkomen. DEMCON Bunova heeft specialisten in warmte en chemie die hierbij van grote toegevoegde waarde kunnen zijn. DEMCON Bunova heeft onder andere ervaring op het gebied van:

 • Warmte overdracht / warmte wisselaars
 • Verbrandingsprocessen
 • Verdamping en condensatie
 • Semiconductor /lithografieprocessen
 • Thermomechanische stress analyse
 • HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning)
 • Interactie tussen stroming en structuren

Structural

DEMCON Bunova biedt advisering in een breed scala van structurele analyses. Dit kan op het gebied van stijfheid en sterkte berekeningen van complexe structuren, vormen en onderdelen of het voorspellen van trilling gedrag, maar ook het voorspellen van buiging en knik, vervorming of de mechanische interactie van onderdelen. Vooral wanneer problemen complex zijn, en er vroegtijdig in het ontwerp proces met DEMCON Bunova wordt samengewerkt voor het optimaliseren van het ontwerp, kunnen hoge kosten voor ontwerp aanpassingen later voorkomen worden. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Stijfheid en sterkte
 • Trilling, vermoeiing en falen
 • Plastische vervorming, knik en kruip
 • Interactie tussen stroming en structuren
 • Anisotrope materialen
 • Multibody dynamica en impact analyse
 • Thermomechanische stress
 • Code berekeningen (bijvoorbeeld PED 2014/68/EU)

Electromagnetism

AC coil electromagnetism
Courtesy of COMSOL

De interactie tussen elektrische en magnetische velden in de natuur is essentieel voor het functioneren van vele types apparaten, van bijvoorbeeld antennes tot electromotors. Maxwell’s vergelijkingen beschrijven het gedrag van deze velden en deze vergelijkingen kunnen opgelost worden met finite element analyisis tools. Zulke simulaties zijn waardevol omdat ze kunnen zorgen voor inzicht in het functioneren van een systeem, of voor nauwkeurige specificaties of validatie van een ontwerp. Bij het optimaliseren van een ontwerp is simulatie bijna onmisbaar. DEMCON Bunova kan voorzien in de theoretische expertise en simulatie-skills die nodig zijn bij vele elektromagnetische engineering processen. Voorbeelden van systemen waarvoor dit relevant is, zijn:

 • Electromotoren en actuatoren
 • Inductieve, capacitieve en resistieve systemen
 • Magnetische afscherming
 • Magnetische circuits
 • Supergeleidende systemen
 • Inductieverhitting
 • Ohmse verwarming in resistieve systemen
 • Thermische analyse van spoelen

Acoustics

De invloed van akoestiek op machines, machine onderdelen, maar ook ruimten is iets wat (zonder geavanceerde simulatie kennis) moeilijk te voorspellen is, maar soms wel zeer grote gevolgen kan hebben voor het ontwerp. Zeker wanneer gekeken moet worden naar de interactie van akoestische trillingen met vaste onderdelen of stromingen. Daarnaast heeft DEMCON Bunova ook de beschikking over geavanceerde meettechnieken om geluidsbronnen in bestaande situaties te visualiseren. Dit kan op het gebied zijn van:

 • Kamer en gebouw akoestiek
 • Geluid en trilling van machines
 • Trilling absorbers en dempers
 • Aeroakoestiek
 • Jet akoestiek
 • Thermoakoestiek
 • Onder water akoestiek

Fluid structure interaction

De interactie tussen stroming van een vloeistof of gas en een vast mechanisch onderdeel is een veel voorkomend, maar vaak uiterst complexe, situatie. Waar bij vloeistof dynamica alleen naar stroming gekeken wordt, bijvoorbeeld doormiddel van CFD en bij structurele mechanica alleen naar vaste stof gekeken wordt, bijvoorbeeld door middel van FEM/FEA, wordt in het geval van FSI beiden gedaan. Er wordt dan bijvoorbeeld gerekend aan de invloed van de beweging van een vast onderdeel op de stroming, de invloed van een stroming op de vervorming van- of krachten op een vast onderdeel. Er is dan spraken van een één weg interactie (de ene fase beïnvloed de andere, maar niet andersom). Er kan ook gerekend worden aan een twee weg interactie, waar de stroming de vorm of beweging van een onderdeel beïnvloed, en deze op zijn beurt weer de stroming. DEMCON Bunova heeft de rekenkracht en ervaring in huis om numeriek dure, complexe co-simulaties uit te voeren met interactie tussen CFD en vaste stof mechanica. Onder anderen:

 • Stroming geïnduceerde trillingen
 • Menging en scheiding
 • Thermomechanische stress
 • Roterende stromingsmachines

Bunova als onderdeel van DEMCON groep

De toegevoegde waarde van DEMCON Bunova als onderdeel van DEMCON groep is zeer groot ten opzichte van een conventioneel CFD en/of FEM/FEA ingenieursbureaus. De integratie van DEMCON Bunova met de andere DEMCON onderdelen betekent dat de expertise van Bunova rust op een fundament van een grote hoeveelheid aan kennis over metingen, ontwerp en productie in een scala aan toepassingen die de DEMCON groep rijk is. Dit maakt dat zeer snel geschakeld kan worden tussen het uitvoeren van simulaties, het virtueel prototyping, het (her-) ontwerpen van producten of onderdelen en/of het uitvoeren van metingen. Hierdoor kan DEMCON Bunova optreden als volwaardige ontwikkelpartner van uw product.