+31 88 115 2000 info@demcon-bunova.nl

Stromingen van gassen en vloeistoffen, of mengsels van gassen, vloeistoffen en zelfs vaste deeltjes zijn vaak een uitdagend en belangrijk onderdeel van het ontwerp proces. Of het nu gaat van de omstroming van een gebouw of onderdeel zoals een vleugel of turbineblad, de doorstroming van ruimten of machine onderdelen, het ontwerp van een efficiënte koeling, of de stroming binnen een pomp of compressor, DEMCON Bunova heeft de kennis en ervaring om stromingssimulaties uit te voeren, mee te denken, en te adviseren in het ontwerp proces. Voorbeelden van stroming gerelateerde problemen zijn:

 • ATEX
 • Koelsystemen
 • Stromingen geïnduceerde trillingen
 • Interactie tussen stroming en structuren

Aerodynamica & hydrodynamica

Flow Through Screen

Bij het bestuderen van wind aerodynamica en hydrodynamica wordt gekeken naar de stroming van lucht of vloeistoffen door of rond verschillende transport middelen (autos, vrachtwagens, bussen, vliegtuigen, boten enz), bruggen, gebouwen, windturbines, torens, kunstwerken, buizen, machines, onderdelen, enz. Er wordt gekeken naar de stroming en het effect dat de stroming heeft op de structuur. Traditioneel werd dit vaak doormiddel van windtunnel experimenten gedaan, maar met de opkomst van steeds grotere computer rekenkracht kunnen virtuele simulaties in veel gevallen een duur experiment vervangen en vaak zelfs nog meer inhoudelijke informatie opleveren. Een combinatie van stromingsberekeningen en windtunnel experimenten kan uiteraard ook door DEMCON Bunova verzorgd worden. Toepassingen van wind aerodynamica en hydrodynamica zijn:

 • Voorbijganger comfort studies
 • Wind belasting evaluatie
 • Ventilatie ontwerp en positionering
 • Dispersie van verontreinigingen
 • Effect van windstoten
 • Response van voor wind gevoelige structurenScheeps hydrodynamics
 • Pijpstroming
 • Door-/omstroming van complexe vormen

HVAC (Verwarming, ventilatie en airco)

F9 Min

Ventilatie in gebouwen en andere ruimten ten behoeve van temperatuur regeling, lucht kwaliteit en rook evacuatie in het geval van brand, kan een uitdaging vormen voor de ontwerper. Met groeiende energie kosten en eisen met betrekking tot comfort en veiligheid is het belangrijker dan ooit om energie zuinig, veilig, comfortabel en duurzaam te ontwerpen en bouwen. CFD tools kunnen een waardevolle toevoeging vormen aan het ontwerpproces van het ontwerpen van ventilatie systemen:

 • Temperatuur regeling
 • Lucht kwaliteit
 • Verplaatsing van verontreinigingen
 • Transformator koeling
 • Data centers
 • Koelwater stromen
 • Natuurlijke ventilatie
 • Inlaat/uitlaat locatie
 • Rook controle en extractie
 • Veiligheid in gebouwen en tunnels

Multi fase stroming

Non Newtonian

Veel technische producten en processen bevatten of hebben interactie met multi fase stromingen. Dit wil zeggen een stroming van een combinatie van gas, vloeistof en/of vaste stof in verschillende verhoudingen. Dit varieert van een stroming waarin een kleine hoeveelheid van een andere fase aanwezig is, tot stromingen waar meerdere fasen in bijna gelijke fracties aanwezig zijn.
Het simuleren van een multifase stroming kan zeer waardevol inzicht opleveren in de hydrodynamische effecten, en verschillende transport fenomenen die op andere manieren niet te verkrijgen zijn. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot een verbeterd product ontwerp. DEMCON Bunova heeft de kennis en kunde in huis om geavanceerde multifase stromingssimulaties op te zetten. Daarnaast kunnen analytische modelleringen en metingen uitgevoerd worden, afhankelijk van de aard van het probleem. Voorbeelden van multifase problemen zijn:

 • Scheiding
 • Mixen en mengen/roeren
 • Atomisatie, sprays en vloeistof verbranding
 • Met deeltjes beladen stroming
 • Bellen kolommen
 • Scheeps hydrodynamics
 • Pijpstroming
 • Door-/omstroming van complexe vormen

Roterende stromingsmachines

F23 Min

Een specifiek vakgebied waar er een sterke interactie is tussen de stroming en de vaste stof mechanica er omheen, is het gebied van roterende stromingsmachines. Terwijl roterende stromingsmachines, zoals pompen, compressoren, turbines en turbo’s veel toegepast worden, is het ontwerpen en verbeteren van deze machines een vak apart. DEMCON BuNova heeft veel ervaring met het ontwerpen, verbeteren en simuleren van roterende stromingsmachines. Onder anderen:

 • Pompen
 • Compressoren
 • Turbo’s
 • Turbines
 • Ventilatoren
 • Scheepsschroeven

Atex

F32

Een specifiek subgebied van de ventilatie techniek is ATEX. Terwijl het correct ventileren en controleren van de luchtkwaliteit van belang kan zijn voor comfort, veiligheid, of voor aanwezige processen, is het onder controle houden van concentraties brandbare of explosieve gassen vaak een nog kritiekere uitdaging. Bij het ontwerpen van ruimten of gebieden waar met brand- of explosie gevaarlijke gassen gewerkt wordt, is een gedegen studie van het ontwerp van, bijvoorbeeld, het ventilatie systeem van cruciaal belang. DEMCON BuNova kan een grote rol spelen in het veilig maken van dit soort situaties.

 • LNG opslag
 • Gas overslag en leidingen
 • Opslag vluchtige en brandbare vloeistoffen
 • Dimensionering ontgassingssysteem