+31 88 115 2000 info@demcon-bunova.nl

De interactie tussen stroming van een vloeistof of gas en een vast mechanisch onderdeel is een veel voorkomend, maar vaak uiterst complexe, situatie. Waar bij vloeistof dynamica alleen naar stroming gekeken wordt, bijvoorbeeld doormiddel van CFD en bij structurele mechanica alleen naar vaste stof gekeken wordt, bijvoorbeeld door middel van FEM/FEA, wordt in het geval van FSI beiden gedaan. Er wordt dan bijvoorbeeld gerekend aan de invloed van de beweging van een vast onderdeel op de stroming, de invloed van een stroming op de vervorming van- of krachten op een vast onderdeel. Er is dan spraken van een één weg interactie (de ene fase beïnvloed de andere, maar niet andersom). Er kan ook gerekend worden aan een twee weg interactie, waar de stroming de vorm of beweging van een onderdeel beïnvloed, en deze op zijn beurt weer de stroming. DEMCON BuNova heeft de rekenkracht en ervaring in huis om numeriek dure, complexe co-simulaties uit te voeren met interactie tussen CFD en vaste stof mechanica. Onder anderen:

  • Thermomechanische stress
  • Roterende stromingsmachines

Stroming geïnduceerde trillingen

FSI2-min
FSI6-min
FSI4-min
FSI5-min
FSI3-min
FSI7-min
FSI2 MinFSI6 MinFSI4 MinFSI5 MinFSI3 MinFSI7 Min

Stroming geïnduceerde trillingen, of vortex shedding, worden veroorzaakt wanneer een stroming onder hoge snelheid langs of om een voorwerp of rand stroomt. Deze trillingen kunnen desastreuze gevolgen hebben voor het voorwerp of de stroming, vooral wanneer de frequentie van de trillingen in de buurt komen van één van de eigenmodi van het voorwerp of het systeem. Het van te voren in kaart brengen van mogelijke plekken van sterke stromings geinduceerde trillingen, bij voorkeur in combinatie met het berekenen van de eigenmodi van de onderdelen daar direct in de buurt heeft daarom de voorkeur. DEMCON BuNova heeft de ervaring in kunde om hierin te adviseren.

Menging en scheiding

FSI9 Min
FSI9-min
FSI13-min
FSI11-min
FSI12-min
FSI14-min
FSI10-min
FSI9 MinFSI13 MinFSI11 MinFSI12 MinFSI14 MinFSI10 Min

Het efficiënt, en correct, mengen of scheiden van verschillende stromen is voor veel processen van groot belang. Ondanks dat er uiteraard een scala aan standaard mengers of scheidingsapparatuur verkrijgbaar is, wordt voor veel processen het optimale resultaat pas doormiddel van maatwerk verkregen. Zeker in processen die zeer grootschalig zijn, of juist zeer cruciaal in specificaties kan het uitvoeren van een goede propleem analyse, mogelijkerwijs aangevuld met simulaties, een grote verbetering opleveren.