+31 88 115 2000 info@demcon-bunova.nl

De warmte huishouding binnen een apparaat, onderdeel, proces of juist op grote schaal in een gebouw of voertuig, kan het verschil maken tussen succesvolle implementatie, of dure ontwerpaanpassingen. Het vroegtijdig (virtueel) in kaart brengen van warmtestromingen, temperatuur verdelingen en de invloed van temperatuur verschillen of veranderingen op onderdelen kan veel latere problemen voorkomen. DEMCON BuNova heeft specialisten in warmte en chemie die hierbij van grote toegevoegde waarde kunnen zijn. DEMCON BuNova heeft onder andere ervaring op het gebied van:

Warmte overdracht & warmte wisselaars

T3 Min
T3-min
T2-min
Heated-rotor-min
T4
T6-min
T3 MinT2 MinHeated Rotor MinT4T6 Min

In veel industriëlen processen zijn warmte wisselaars een significante kostenpost. Tegelijkertijd kan het goed en efficiënt overdragen van warmte, een proces zeer positief beïnvloeden. Beiden zijn redenen om bij het toepassen van warmtewisselaars, of andere warmte overdrachtssystemen kritisch naar het ontwerp en dimensionering te kijken. DEMCON BuNova kan een leidende rol spelen in het ontwerpen, verbeteren en optimaliseren van een scala aan warmteoverdachtssystemen en warmte wisselaars. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Buis wisselaars
 • Plaat wisselaars
 • Actieve en passieve koelelementen
 • Het koelen van elektrische componenten
 • Radiatie koeling

Verbrandingsprocessen

T12 Min
T12-min
T10-min
T14-min
T9-min
T13-min
T11-min
T12 MinT10 MinT14 MinT9 MinT13 MinT11 Min

Met toenemende schaarste van fossiele brandstoffen, en het scherper worden van emissie eisen wordt de noodzaak om verbrandingsprocessen efficiënter en schoner te laten verlopen steeds groter. Aanpassen van de brander geometrie, menging en bijvoorbeeld voorbehandeling van brandstof of oxidant kunnen daarbij uitkomst brengen. Om niet eindeloos te hoeven experimenteren met aanpassingen is het voorspellen van het effect van een aanpassing van het verbrandingsapparaat op de verbrandingsproces cruciaal. DEMCON BuNova heeft veel ervaring met het simuleren van verbrandingsprocessen, zoals:

 • Gasturbine verbrandingskamers
 • Boiler herontwerp en refit
 • Injector (her-)ontwerp en spray vorming/verbranding
 • Gas- en olie verbranding
 • Thermo-akoestische instabiliteiten
 • Emissies
 • Stralingseffecten

Verdamping en condensatie

T19 Min
T19-min
T17-min
T21-min
T16-min
T20-min
T18-min
T19 MinT17 MinT21 MinT16 MinT20 MinT18 Min

Voor de transport en overdracht van warmte is gebruik maken van een verdampende/condenserende stroming in sommige gevallen een ideale uitkomst. Door de fase verandering kan lokaal, met een beperkte massa flow, toch een grote hoeveelheid energie opgenomen of afgegeven worden. Tegelijkertijd zijn er ook veel situaties denkbaar waar condensatie juist niet gewenst is, bijvoorbeeld uit het oogpunt van corrosie, of de aanwezigheid van voor vocht gevoelige elektronica. In al deze gevallen is het goed ontwerpen en voorspellen van condensatie/verdampings oppervlakten van belang. DEMCON BuNova kan als ontwikkelpartner optreden bij een scala aan verdampings- en condensatieproblemen.

Thermomechanische stress analyse

T23
T23
T27-min
T25-min
T26-min
T24
T28-min
T23T27 MinT25 MinT26 MinT24T28 Min

Het veranderen van de eigenschappen van materialen als gevolg van temperatuursveranderingen is een welbekend fenomeen. Materialen zetten uit bij opwarming, worden met stijf en sterk of juist broos. Het effect van deze veranderingen op het faalgedrag van machines of mechanismen is daardoor niet minder belangrijk. Zeker wanneer dimensies of sterktes kritisch zijn, kan een thermomechanische stress het verschil zijn tussen een goedwerkend product en een dure aanpassing. Het voorspellen en meedenken over mogelijke thermomechanische stress is één van de vakgebieden waar DEMCON BuNova van grote toegevoegde waarde kan zijn.