+31 88 115 2000 info@demcon-bunova.nl

Wat we doen

DEMCON Bunova is een ingenieursbureau met high-end deskundigheid op het gebied van warmte-overdracht, stromingsleer, elektromagnetisme en structurele analyse. DEMCON Bunova streeft ernaar om een partner van klanten te zijn bij het bereiken van hun doelen in onderzoek, ontwikkeling en engineering programma’s.

Het doel is het ontwikkelen en verbeteren van inzicht en kennis over de mechanismen die bepalend zijn voor de uitvoering van product en proces van de klant. DEMCON Bunova biedt high-end virtuele simulatie faciliteiten op basis van een academische benadering. Daarnaast hebben wij mogelijkheden voor experimentele validatie.

DEMCON bunova is onderdeel van de DEMCON groep.

Competenties

DEMCON Bunova heeft een breed kennis en ervaring gebied, met experts die elk gespecialiseerd zijn in een specifiek vakgebied. Vooral daar waar vakgebieden elkaar kruisen, en kennis van meerdere disciplines nodig is, heeft Bunova een grote meerwaarde. De belangrijkste onderverdeling van competentie gebieden is:

  • Flow: Problemen en vraagstukken met betrekking tot stromingen.
  • Thermal: Problemen en vraagstukken waar warmte, temperatuur en warmte overdracht een rol spelen.
  • Structural: Problemen en vraagstukken met betrekking tot vaste stoffen.
  • Electromagnetism: Voor vraagstukken waarbij inzicht in elektrische en magnetische velden van belang is.
  • Acoustics: Problemen en vraagstukken waar akoestiek en trillingen van invloed hebben.
  • Fluid Structure Interaction: Problemen en vraagstukken waar er een interactie is tussen een stroming en een vaste stof of vorm.

Voor meer informatie over de verschillende competentie gebieden, klik hier.