+31 88 115 2000 info@demcon-bunova.nl

Demcon Bunova heeft samen met de Demcon groep en aanvullende partners in de regio de beschikking over uitgebreide faciliteiten om testen te kunnen uitvoeren.  Deze experimenten worden veelal uitkomsten van simulaties te verifiëren of om ontbrekende materiaaleigenschappen in kaart te brengen. Door de jaren heen heeft Demcon Bunova veel kennis en ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van testprogramma’s.

Windtunnel

Demcon Bunova werkt samen met windtunnel faciliteiten in Nederland voor de verificatie van aerodynamische eigenschappen van een voorwerp.  In een windtunnel kan de stroming rond een model gevisualiseerd worden met bijvoorbeeld rook, tufts (draden), video of andere visualisatietechnieken.

Vaak, maar niet altijd, wordt er gebruik gemaakt van een schaalmodel. Om een goed en representatief experiment op te zetten, moet er voldoende similariteit bestaat tussen het schaalmodel en het originele voorwerp. Naast het proportioneel schalen van de dimensies van het origineel is met name gelijkheid van het Reynolds getal een vereiste.

Meestal wordt er gebruik gemaakt van een schaalmodel die binnen een testsectie van 0.7m bij 0.9m meter past. Op deze manier kan subsonisch met snelheden tot ongeveer 0.20 Mach getest worden. Dit is ruimschoots voldoende voor verreweg de meeste toepassingen zoals auto’s, treinen, zweefvliegtuigen, racefietsen, schaatsers etc.

Het gebruik van een windtunnel gaat altijd in combinatie met begeleiding (test procedures/rapportage) vanuit Demcon Bunova.

Demcon Bunova heeft hands-on ervaring met de theoretische en de experimentele kant van het aerodynamisch geoptimaliseerd construeren.  Neemt u daarom in een vroeg stadium contact met ons op voor het ontwerp en de verificatie van uw product.

Geluidsmetingen

Demcon Bunova heeft de beschikking over een 64-kanaals digitale microfoonsysteem. Deze microfoon,  ook wel geluidscamera genoemd, kan naast het geluidsniveau (SPL) in decibel (dB) ook de exact locatie van een geluidsbron bepalen. Met name dit laatste is uniek. De geluidcamera, samen met de bijhorende geavanceerde software, stelt ons in staat geluid (bronnen, frequentie, intensiteit etc.) te visualiseren. Met deze informatie kunnen wij u zeer gericht helpen om bijvoorbeeld:

 • De oorzaak van een onverwacht en ongewenst geluid te vinden in een prototype.
 • Advies geven om een bestaand product te verbeteren en zodoende het geluidsniveau naar benden te brengen.
 • Acute geluidsproblemen in het veld op te lossen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij industriële machines, apparaten, producten en zelfs bij gebouwen.

Waar nodig kunnen wij ook gebruik maken van een anechoïsche kamer of galmkamer voor het doen van metingen waarbij het van belang is reflectie van geluid te vermijden of juist in stand te houden.

De high level specificatie van  onze geluidscamera zijn:

 • Digital MEMS microphone array with 64 channels and 16x16cm area
 • 1 integrated HD video camera
 • Real-time spectrum, time-frequency and far field beam forming analysis.
 • Near- and far-field sound imaging ready
 • Near-field frequency range: 1Hz – 20kHz
 • Far-field frequency range: 300Hz-20kHz with optimal conditions at 1.2kHz – 15kHz
 • Merk: Sorama

Voor een van onze zusterbedrijven, Macawi (ontwikkelaar van beademingsapparaten), hebben wij met behulp van de geluidscamera het geluidsniveau tot 6 dB onder te norm weten te krijgen zonder afbreuk te doen aan de prestaties van de module.

Demcon Bunova heeft hands-on ervaring met de theoretische en de experimentele kanten van geluid. Heeft u een geluidsprobleem of wilt u een product geluidstechnisch optimaal ontwerpen neem dan contact met ons op.

This is a picture of the sound camera

Klimaatkamers

Demcon Bunova heeft toegang tot een aantal klimaatkasten en kamers, welke met name gebruikt worden voor het uitvoeren van temperatuurtesten op gevoelige producten en apparatuur. Middels deze testen kan worden aangetoond dat een product het vermogen heeft om (langdurig) binnen de tolerantiegrenzen en onder een bepaalde atmosferische omstandigheid (temperatuur/luchtvochtigheid) te functioneren.

In sommige gevallen gaat het juist om het testen van containers die speciaal ontworpen zijn om een product thermisch stabiel te houden tijdens transport. In dit geval wordt juist de temperatuur binnen in de container gelogd onder invloed van een temperatuurprofiel aan de buitenkant.

Samen met onze partner Demcon Kryoz beschikken wij over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van thermisch beheer.

Specificaties kleine klimaatkasten:

 • Temperatuur bereik tot -75 °C tot +180 °C
 • Relatieve luchtvochtigheid van 10% tot 98%
 • Afmetingen tot 100cm x 100cm x 100cm

Specificaties grote klimaatkamers:

 • Temperatuur bereik tot -60 °C tot +90 °C
 • Relatieve luchtvochtigheid van 10% tot 100%
 • Afmetingen tot 8m x 6m x 4.5m (l x w x h)
 • Mogelijkheid om zonnestraling na te bootsen.

De kamers kunnen worden ingesteld om een bepaald temperatuur profiel te doorlopen over de tijd.

In veel gevallen worden deze testen uitgevoerd volgens de IEC 60068 “Environmental testing”.

Tevens hebben wij toegang tot een temperatuurschokkamer. Met behulp van deze kamer kan worden onderzocht of een product een voorgeschreven thermische schok kan weerstaan. Denk hierbij aan composiet materiaal of elektronica.

Het gebruik van deze klimaatkamers gaat altijd in combinatie met begeleiding (test procedures/rapportage) vanuit Demcon Bunova.

Demcon Bunova heeft hands-on ervaring met de theoretische en de experiment kant van temperatuurmanagement. Wilt u thermisch optimaal ontwerpen en/of testen in een gecontroleerde klimaat omgeving, neem dan contact met ons op.

Picture of a climate chamber

 Drukvalmetingen

In sommige gevallen is bijvoorbeeld een (membraan)filter onderdeel van een stromingskanaal. Het is vaak niet mogelijk om dit filter volledig te simuleren. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een ‘black-box’ aanpak, waarin het filter wordt gesimuleerd als een zogenaamd ‘poreus medium’ met effectieve weerstandscoëfficiënten. Deze weerstandscoëfficiënt kan indien nodig door Demcon Bunova op een experimentele wijze worden vastgesteld door gebruik te maken van onderstaande opstelling.

De opstelling bestaat uit een stromingskanaal welke kan worden uitgerust met een ‘poreus medium’. Druk- en temperatuursensoren in combinatie met een debiet meter maken het mogelijk de drukval in kaart te brengen. De verkregen resultaten worden vervolgens gebruikt om het modelleren van de stroming alsnog mogelijk te maken.

Demcon Bunova heeft hands-on ervaring met de theoretische en de experimentele kant van poreuze media in combinatie met leidingsystemen. Neem contact met ons op als u ondersteuning nodig heeft bij het optimaal uitleggen van u systeem.

This is picture of a pressure drop measurement test rig
This is schematic view of the pressure drop test-rig