+31 88 115 2000 info@demcon-bunova.nl

DEMCON Bunova biedt advisering in een breed scala van structurele analyses. Dit kan op het gebied van stijfheid en sterkte berekeningen van complexe structuren, vormen en onderdelen of het voorspellen van trilling gedrag, maar ook het voorspellen van buiging en knik, vervorming of de mechanische interactie van onderdelen. Vooral wanneer problemen complex zijn, en er vroegtijdig in het ontwerp proces met DEMCON Bunova wordt samengewerkt voor het optimaliseren van het ontwerp, kunnen hoge kosten voor ontwerp aanpassingen later voorkomen worden. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Anisotrope materialen
  • Multibody dynamica en impact analyse
  • Thermomechanische stress

Stijfheid en sterkte

FEM / Beam
FEM / Beam
S5-min
S3-min
S7-min
S2
S4-min
FEM / BeamS5 MinS3 MinS7 MinS2S4 Min

Wellicht het meest voorkomende vraagstuk in de vaste stof mechanica is het bepalen van de stijfheid en sterkte van een onderdeel of constructie. Het voorspellen of, en hoeveel, een onderdeel onder de verwachte belasting bij gebruik zal vervormen, of zelfs zal falen, is vrijwel altijd van kritiek belang. Zeker wanneer op gewicht, kosten of op maatvoering bespaard moet kan een gedegen simulatie van het (statistisch) gedrag van een onderdeel een grote bijdrage leveren, zónder dat risicovolle experimenten of metingen uitgevoerd hoeven te worden. DEMCON Bunova is zeer bedreven in het uitvoeren van deze berekeningen en heeft speciaal daarvoor ingerichte rekensystemen om dit type simulaties zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er kan dan gedacht worden aan:

  • Vervorming bij verdeelde of puntbelasting
  • Voorspellen faalgedrag onderdelen en constructies
  • Grote vervormingen

Trilling, vermoeïing en falen

S10
S10
S13-bridge
S11
Impeller
S9
Geschiedenis
S10S13 BridgeS11ImpellerS9Geschiedenis

Naast de stijfheid en sterkte van een onderdeel of constructie is het voorspellen van het trillingsgedrag, vermoeiing en falen vaak minstens zo belangrijk. Het aantal voorbeelden waar een constructie of onderdeel faalt door onverwacht optredende trillingen of aangeslagen eigenfrequenties is legio. Het voorspellen van het trillingsgedrag en mogelijke trillingsmodi van een onderdeel of constructie is daarom iets wat eigenlijk niet vergeten mag worden. Een goede voorspelling van het trillingsgedrag kan vele ontwerp iteraties voorkomen, en dure aanpassingen ná initiële constructie overbodig maken. DEMCON Bunova heeft ervaring met:

  • Voorspellen eigenfrequenties en trillingsmodie
  • Opstellen en interpreteren van bode-faseplots
  • Meedenken over ontwerpaanpassingen om schadelijke trillingsmodi te voorkomen

Plastische vervorming, knik en kruip

Plastische
S19 Min
S19-min
S17
S21-min
S16
S20-min
S18-min
S19 MinS17S21 MinS16S20 MinS18 Min

Het optreden van plastische vervorming van een product onderdeel is in sommige gevallen gewenst, maar soms ook juist niet. Voor, bijvoorbeeld, een onderdeel dat alleen hoort ¨mee te veren¨ met een beweging is plastische vervorming juist een ongewenst gedrag, terwijl er ook situaties zijn waar een (eenmalige) plastische vervorming tijdens, bijvoorbeeld, assemblage of productie juist wél een gewenst resultaat geeft. In beiden gevallen heeft het goed voorspellen van vervormingsgedrag de voorkeur boven eindeloos experimenteren. Naast dat het simuleren informatie kan geven over wat er nu ín het materiaal gebeurt, en welke (rest-)spanningen daarbij optreden, is simuleren vaak veel goedkoper dan de vele testen die nodig zijn om tot een goed resultaat te komen.

Contact Mechanica

S37kopie
S37kopie
S40kopie
S41kopie
S42kopie
S37kopieS40kopieS41kopieS42kopie

Het gedrag van contactvlakken tussen twee onderdelen is bepalend hoe belastingen worden doorgeleid. Met een glad oppervlak kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd dat onderdelen niet vastlopen ten opzichte van elkaar. Echter, is het voor andere producten gewenst dat met een ruw oppervlak de producten niet gaan bewegen ten opzichte van elkaar. Door middel van contact mechanica kan worden vastgesteld welk soort wrijving gewenst is tussen twee producten. Op basis van deze analyses kan daarmee worden vastgesteld welke materialen en of coatings geselecteerd dienen te worden voor het product. Dit kan tijd en kost besparend werken tijdens de ontwikkelingsfase van uw product.

Multibody dynamica en impact analyse

S30
S30
Gears
S31
Escalator
S32
S34-min
S30GearsS31EscalatorS32S34 Min

In vrijwel alle mechanismen hebben onderdelen interactie met elkaar. In de meeste gevallen levert dit geen problemen op, maar wanneer krachten groot zijn, gewichtsbesparing van belang is, grote vervormingen plaatsvinden of er een andere extreme situatie optreedt, kan het vroegtijdig uitvoeren van een multibody dynamica of impact analyse veel problemen voorkomen.